Nejčastější dotazy zde:

Kdy začínají nové kurzy?


Nové kurzy začínají vždy se začátkem/půlkou školního roku.
Jak náročná je výuka?


Výuka se přizpůsobuje všem účasníkům kurzů. Věk a pohybové schopnosti nerozhodují.
Jaký je vhodný taneční úbor?


Takový, ve kterém se budete cítit dobře :) Doporučuji taneční boty. Ve stepu stepky.
Proč to zkusit?


Protože tanec je radost! Tancujte je to fajn!